METALMATRİS A.Ş. yönetimi ve çalışanları; yapılan her şeyde kaliteyi ön plandatutmak ve kalite yönetim sistemi şartlarına, yasa ve mevzuatlara uymak ilkesinibenimsemiş bulunmaktadır. Kalite sistemi bu doğrultuda oluşturularak, çalışanherkesin tam olarak katılımı amaçlanmıştır.

    Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinistandart ve şartnameler doğrultusunda kaliteden ödün vermeden tam olarakkarşılamak, yurt içi ve yurt dışı rekabet ortamında kaliteli üretimi artırarak,tüm çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak, mevcutmüşterilerimize yenilerini eklemek prensibimizdir.

              Uygunsuzlukların temelnedenlerini araştırmak, çözüm bulmak ve tekrarını önlemek bütün çalışanlarıngörevidir.

     

 Kalite – Üretim – Rekabet koşullarında hammaddeve diğer ara girdilerle birlikte üretim yöntemlerini geliştirerek ürünkalitesini arttırmak amaçlarımızdandır.